Jak dobrze zdefiniować punkty za zakupy

Ten tekst przeczytasz w 5 min

Jak dobrze zdefiniować punkty za zakupy

Jednym z najistotniejszych zagadnień dotyczących wdrożenia programu lojalnościowego jest określenie, za jakie zakupy klienci będą otrzymywali punkty w programie.

Przeliczniki punktowe (czyli liczba punktów przysługujących w zależności od dokonanych zakupów) są wyliczane w aplikacji Klub Klienta Manager na podstawie ustalonego budżetu programu lojalnościowego. Tym więc nie musisz się już zajmować.

Poszczególne definicje punktów za zakupy są prezentowane graficznie w aplikacji sprzedawcy oraz w aplikacji do zbierania punktów jako odrębne kafelki z ikonami, nazwami i liczbą punktów. Pozostaje więc do rozstrzygnięcia kwestia: jakie i ile odrębnych definicji punktów należy zdefiniować, aby były one czytelne i nie nastręczały trudności w obsłudze programu lojalnościowego.

Warto zauważyć, że definicje punktów za zakupy odzwierciedlają ofertę twojej firmy kierowaną do klientów. To świetna okazja, żeby w czytelny sposób zwrócić uwagę użytkownika mobilnej aplikacji lojalnościowej na najistotniejsze elementy oferty. Definiując punkty za zakupy możemy wyróżnić dwa skrajne kierunki:

1. Definicje przyporządkowane do pojedynczych ofert

Przy takim podejściu każdy produkt lub usługa ma swój odpowiednik w postaci definicji punktów za zakupy. Umożliwia to zaprezentowanie klientowi szczegółowej oferty w sposób kompleksowy. Dzięki temu, że manager ma możliwość ustalenia promocji z dokładnością do pojedynczej definicji punktów, masz możliwość rozbudowanego zarządzania promocjami.

Ma to jednak swoje niedogodności. Duża liczba osobnych definicji punktów za zakupy sprawia, że dla klienta oferta może stać się nieczytelna, a obsługa aplikacji przez sprzedawcę skomplikowana i niewygodna. Takie rozwiązanie może się sprawdzić w przypadku programu lojalnościowego firmy, której oferta jest stosunkowo prosta i nie zawiera wielu elementów (np. myjnia samochodowa, solarium itp.).

2. Pojedyncza definicja obejmująca całą ofertę

Na drugim biegunie znajduje się pojedyncza definicja punktów za zakupy obejmująca całą ofertę organizatora programu lojalnościowego. Jest to rozwiązanie bardzo proste: klient otrzymuje tak samo określone punkty za zakupy niezależnie od tego, jakich zakupów dokonał. Sprzedawca przekazując punkty klientowi, po prostu wpisuje kwotę zakupów i przekazuje kod klientowi.

Pomimo prostoty, czytelności i jednoznaczności takiej definicji zawiera ona istotną wadę. Ogranicza mianowicie możliwość szerszego zaprezentowania oferty i nie daje możliwości wykorzystania w tym celu narzędzia jakim jest aplikacja lojalnościowa Klub Klienta. Eliminuje ponadto możliwość przedstawienia klientowi ofert promocyjnych na wybrane produkty lub usługi.

Złoty środek

Optymalne rozwiązanie w zakresie sposobu definicji punktów za zakupy leży pomiędzy powyższymi skrajnymi podejściami. Dobrze jest podzielić ofertę swojej firmy na kilka czytelnych grup i następnie dla każdej z nich wprowadzić osobną definicję punktów za zakupy. Jeśli ten podział nie obejmuje całej oferty, pozostałą jej część obejmie pojedyncza definicja typu Dowolny zakup: X punktów za każde Y zł. Takie rozwiązanie pozwoli na połączenie zalet obu podejść: oferta w sposób skrótowy i czytelny zostanie zaprezentowana klientom a jako manager będziesz mieć możliwość swobodnego definiowania promocji. Jednocześnie użytkowanie panelu sprzedawcy nie będzie zbyt skomplikowane.

Punkty za zakup czy zależne od kwoty zakupu

Odrębną kwestią jest, czy daną definicję punktów za zakupy przypisać do pojedynczego zakupu czy też uzależnić od kwoty wydanej na ten zakup.

Przyporządkowanie definicji do pojedynczego zakupu jest wygodniejsze w obsłudze w panelu sprzedawcy (nie trzeba wprowadzać kwoty zakupów, domyślnie punkty są przekazywane za 1 zakup). Stosowanie tego typu definicji wymaga jednak spełnienia następujących warunków:

  1. Definicja musi dotyczyć zakupu, którego cena jest z góry ustalona lub mieści się w niewielkich widełkach cenowych. Jeśli zakres cen tego zakupu jest szeroki, to każdy klient dostanie za zakup tyle samo punktów, niezależnie od wydanej kwoty. Może to powodować, że zakup z górnego przedziału cenowego będzie dla klienta mniej korzystny.
  2. Definicja jest przeznaczona dla pojedynczych zakupów. Najkorzystniejsza sytuacja to taka, że klient kupuje najczęściej 1 sztukę produktu lub usługi. Maksymalna liczba zakupionych sztuk przy jednokrotnym przekazaniu punktów wynosi 9.

W pozostałych przypadkach przy wprowadzaniu definicji punktów za zakupy należy wybrać opcję: Liczba punktów za zakupy jest zależna od kwoty zakupów.

Zasady wprowadzania definicji punktów za zakupy

Aby ułatwić ci wdrożenie programu lojalnościowego dla klientów, na podstawie powyższych rozważań ustaliliśmy kilka zasad, które pozwolą na optymalne zdefiniowanie punktów za zakupy w aplikacji Klub Klienta Manager:

  1. Wydziel z oferty swojej firmy kilka (optymalnie 4-8) usług, produktów lub grup usług/produktów. Postaraj się ustalić takie grupy, które obejmą całą ofertę (lub jak największą jej część). Pozwoli to na zwrócenie uwagi klienta na najistotniejsze elementy twojej oferty i jej czytelne zaprezentowanie.
  2. Dla każdej z wydzielonych grup, usług lub produktów wprowadź osobną definicję punktów za zakupy.
  3. Dla pojedynczych zakupów, których cena jest stała lub mieści się w niewielkich widełkach (nie więcej niż 20-30%) wybierz opcję przypisania punktów do zakupu.
  4. W pozostałych definicjach wybierz opcję uzależnienia punktów od wydanej kwoty.
  5. Jeśli ustalony przez ciebie podział nie obejmuje całej oferty, dla jej pozostałej części wprowadź pojedynczą definicję: Dowolny zakup, liczba punktów jest zależna od kwoty zakupów. Jeśli zależy ci na promowaniu wydzielonych wcześniej elementów oferty, dla tej definicji możesz ustalić liczbę punktów mniejszą, niż określoną w budżecie programu lojalnościowego. Dzięki temu zakupy zrealizowane w ramach wydzielonych grup będą bardziej korzystnie (więcej punktów za zakupy).