Budżet programu lojalnościowego

Przy konstruowaniu punktowego programu lojalnościowego kluczową kwestią jest dobranie odpowiednich przeliczników, według których następuje wyliczanie punktów za zakupy i określanie punktowej wartości nagród. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nieprawidłowo dobrane wartości mogą mieć następujące skutki:

  • zbyt niskie przeliczniki spowodują, że korzyści uzyskiwane przez klientów z tytułu dokonywanych zakupów będą zbyt małe, przez co cały program może stać się nieatrakcyjny i zniechęcić klientów do uczestnictwa;
  • zbyt wysokie przeliczniki będą skutkowały zwiększeniem kosztów obsługi programu lojalnościowego; w skrajnym przypadku może się okazać, że program kosztuje twoją firmę więcej niż korzyści uzyskiwane z tytułu uczestnictwa klientów.

Aby zabezpieczyć cię przed konsekwencjami nieprawidłowo dobranych przeliczników, rozwiązanie Klub Klienta oferuje w tym zakresie wsparcie w formie wskaźnika określanego w literaturze mianem współczynnika incentywizacji a w aplikacji Klub Klienta Manager nosi nazwę budżet programu.

Budżet programu lojalnościowego to wartość liczbowa, która wyraża procentową wartość końcowej ceny produktu lub usługi, którą przeznaczasz na punkty i nagrody w programie lojalnościowym. Przykładowo budżet programu ustalony na poziomie 5% oznacza, że z każdych 100 zł wydanych przez twojego klienta 5 zł wydasz na punkty dla klienta i w konsekwencji na nagrody dla niego.

Budżet programu określa poziom atrakcyjności programu lojalnościowego dla klienta. Jego wartość powinna być ustalona z uwzględnieniem kosztów, które ponosisz prowadząc działalność usługową, handlową lub produkcyjną, wyrażonych jako wysokość twojej marży. Oczywistym jest fakt, że zakres wartości budżetu zależy od rodzaju prowadzonej przez ciebie działalności. Zwykle działalność usługowa pozwala na ustalenie wyższego budżetu niż w przypadku firm handlowych, ponieważ w końcowej cenie usług koszty stanowią zwykle mniejszą część niż koszty zakupu towarów w działalności handlowej.

Dzięki wprowadzeniu tego wskaźnika w aplikacji Klub Klienta Manager oraz przyjęciu stałej wartości przeliczeniowej jednego punktu aplikacja całkowicie wyręcza cię w ustalaniu przeliczników punktowych. Założyliśmy jednolitą wartość punktów w wysokości 1 zł = 10 pkt. Wszystkie przeliczenia kwot zakupów na punkty w programie oraz wartości punktowej nagród są dokonywane z uwzględnieniem powyższych założeń i wprowadzonej przez ciebie wartości budżetu programu. Dzięki temu masz pewność, że definiując punkty za zakupy i nagrody nie przekroczysz założonych przez ciebie kosztów obsługi programu.

Przykład:

Ustalony przez ciebie budżet programu to 4%. Przy definiowaniu punktów za zakupy produktu w kwocie 50 zł aplikacja wylicza punkty:

punkty = budżet * cena / wartość punktu = 0,04 × 50 zł / 0,1 zł = 20 pkt

Przy definiowaniu nagrody, której wartość określasz na 75 zł aplikacja wylicza:

wartość punktowa nagrody = cena nagrody / wartość punktu = 75 zł / 0,1 zł = 750 pkt

Aplikacja przedstawia wyliczone wartości jako sugestie. Możesz oczywiście je modyfikować, ale robisz to z pełną świadomością odstępstwa od założonego budżetu, a zmiana może wynikać np. z chęci promowania sprzedaży wybranych produktów albo faktu, że część twojej oferty jest związana z inną marżą niż pozostałe produkty lub usługi.