Przykłady programów lojalnościowych

Tworzenie programu lojalnościowego wymaga znajomości specyfiki działalności firmy. Oczywiste jest, że zasady programu będą inne w firmie usługowej, a inne w handlowej czy produkcyjnej. Reguły programu lojalnościowego muszą także uwzględniać branżę, w której działa firma, oraz to, jakich ma klientów. Znaczenie ma też częstotliwość odwiedzin klientów i sposób kontaktu z nimi.

Programy lojalnościowe - przykłady

Przygotowaliśmy kilka przykładów programów lojalnościowych dla firm z różnych branż. Skupiliśmy się na tym, by zdefiniować punkty za zakupy i nagrody w programie biorąc pod uwagę prowadzoną działalność.

  1. Przykład 1: Program lojalnościowy w cukierni.
    Chociaż przykład ten prezentuje program dla cukierni, po drobnych modyfikacjach może też stać się punktem wyjścia do programu lojalnościowego dla restauracji i kawiarni. Na jego podstawie można także zbudować program lojalnościowy dla gastronomii ogólnie pojętej.
  2. Przykład 2: Program lojalnościowy dla serwisów samochodowych.
    Na przykładzie stacji obsługi samochodów pokazaliśmy pomysł na program lojalnościowy dla branży motoryzacyjnej. Program tego rodzaju może zostać wdrożony w serwisie samochodowym, w stacji kontroli pojazdów itp.
  3. Przykład 3: Usługi fotograficzne.
    Tutaj zaprezentowaliśmy przykład programu lojalnościowego dla firmy, w której z pozoru trudno taki program wdrożyć. Przykład pokazuje, że przy odpowiedniej konstrukcji da się zbudować program lojalnościowy dla małej firmy z branży fotograficznej, której działalność nie jest oparta na regularnym kontakcie z klientami.