Polityka prywatności

Czego dotyczy dokument?

Niniejszy dokument (zwany dalej Polityką prywatności) dotyczy ochrony prywatności w ramach aplikacji mobilnych Klub Klienta i Klub Klienta Manager oraz witryny internetowej klubklienta.pl (zwanych dalej Systemem) użytkowników Systemu (zwanych dalej Użytkownikami). Podstawowym celem Polityki prywatności jest zapewnienie ochrony zebranych danych i prywatności Użytkowników. Jest ona realizowana na podstawie zasad zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym dalej RODO).

Administratorem zebranych danych jest firma Atom z siedzibą w Preczowie, ul. Szkolna 5b, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 627-108-44-43. W trosce o dobro Użytkowników wszelkie dane, które gromadzimy i przetwarzamy, chronimy starannie z wykorzystaniem dostępnych środków.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

W ramach działania Systemu przetwarzamy następujące dane:

 1. Informacje umożliwiające identyfikację Twojego urządzenia mobilnego w ramach konta Użytkownika, które tworzymy w Systemie na potrzeby działania aplikacji. W szczególności do tego celu używamy identyfikatora instalacji aplikacji mobilnej zainstalowanej na Twoim urządzeniu.
 2. Historię czynności w aplikacji mobilnej wykonywanych w ramach uczestnictwa w programach lojalnościowych (aplikacja Klub Klienta) lub ich udostępniania (aplikacja Klub Klienta Manager). Dane te służą realizacji funkcji aplikacji mobilnych, takich jak naliczanie punktów za zakupy, wymiana punktów na nagrody, odbieranie nagród, przekazywanie danych pomiędzy użytkownikami aplikacji.
 3. Definicje programów lojalnościowych wraz z ich zasadami ustalonymi przez organizatorów programów lojalnościowych w aplikacji Klub Klienta Manager. Dane te służą do prezentacji programów i informacji o organizatorach klientom i umożliwienie im uczestnictwa w programach.
 4. Informacje rozliczeniowe i kontaktowe organizatorów programów lojalnościowych. Danych tych używamy w przypadku, gdy korzystanie z funkcji aplikacji Klub Klienta Manager wiąże się z wniesieniem opłaty na rzecz właściciela Systemu. Dane te wykorzystujemy do:
  • wystawienia i przekazania organizatorowi programów lojalnościowych faktury będącej potwierdzeniem dokonania płatności;
  • przekazania informacji o płatniku do instytucji realizującej płatność elektroniczną.
 5. Informacje o zamówieniach złożonych w aplikacji Klub Klienta Manager. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do realizacji tych zamówień, a w przypadku zamówień realizowanych przez podmioty zewnętrzne przekażemy tym podmiotom informacje niezbędne do realizacji zamówień.
 6. W przypadku uzyskania Twojej zgody (wyrażonej przez konfigurację powiadomień w urządzeniu mobilnym) informacje identyfikujące Twoje urządzenie mobilne możemy wykorzystać do sporadycznego wysłania na urządzenie powiadomień typu push z informacjami dotyczącymi Twojego uczestnictwa w programach lojalnościowych lub ich udostępniania.
 7. Dane zebrane w trakcie działania Systemu możemy ponadto wykorzystać do:
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • wykonania czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu;
  • dostarczenia wsparcia technicznego Użytkownikom;
  • celów statystycznych i analitycznych mających na celu rozwój i udoskonalenie Systemu.

Czego nie robimy z zebranymi danymi?

 1. Nie udostępniamy ich zewnętrznym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamówiłeś usługi realizowane przez te podmioty i przekazanie danych jest konieczne do realizacji zamówienia.
 2. Nie przekazujemy żadnych danych umożliwiających na personalną identyfikację Ciebie jako użytkownika aplikacji.
 3. Nie wysyłamy Ci żadnych informacji nie związanych z użytkowaniem Systemu.

Jakich funkcji Twojego urządzenia używamy?

Aplikacje mobilne będące składnikami Systemu używają następujących funkcji urządzenia mobilnego:

 1. Połączenie internetowe z serwerem Systemu. Do tego celu aplikacje wykorzystują dostępny na urządzeniu sposób komunikacji sieciowej (Wi-Fi lub sieć komórkowa operatora GSM).
 2. Kamera urządzenia mobilnego. Używamy jej do skanowania kodów QR, które są używane do komunikacji między użytkownikami aplikacji mobilnych Systemu.
 3. Dostęp do plików na urządzeniu mobilnym lub kamera urządzenia w celu ustalenia zdjęcia profilowego programu lojalnościowego (tylko aplikacja Klub Klienta Manager).

Pliki cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika. Korzystając z ustawień przeglądarki Użytkownik może określić zasady ich przechowywania.

Witryna klubklienta.pl używa plików cookies do pamiętania sesji przeglądarki internetowej, wspomagania prawidłowego działania witryny oraz do celów statystycznych.

Nie używamy plików cookies do:

 • gromadzenia danych;
 • zmiany konfiguracji urządzenia użytkownika;
 • udostępniania danych podmiotom zewnętrznych.

Usunięcie danych

Aby usunąć z systemu informacje wprowadzone przez użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji, Użytkownik wysyła na adres info@klubklienta.pl wiadomość e-mail z żądaniem ich usunięcia.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką prywatności prosimy o kontakt e-mailem na adres info@klubklienta.pl.