Przykład 2: Stacja obsługi samochodów

Stacja obsługi samochodów oferuje usługi w zakresie przeglądów technicznych oraz czynności serwisowych, np. wymiana oleju, klocków hamulcowych itp. Prowadzi także sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części samochodowych.

Dominującą część działalności firmy stanowi kilka standardowych czynności związanych z serwisowaniem samochodów. W związku z tym manager zdefiniował dla każdej z nich osobne punkty za zakupy, liczby punktów są przypisane do tych usług. Dzięki takiej definicji w panelu sprzedawcy oraz w aplikacji klienta poszczególne usługi stanowią osobne elementy.

Na potrzeby obsługi zakupów w sklepie firmy zdefiniowane zostały punkty zależne od kwoty zakupów, co eliminuje konieczność wprowadzania wielu definicji i obejmuje dowolne zakupy.

Wybrane produkty z oferty sklepu mogą mieć własną definicję punktów. Umożliwia to wyróżnienie wybranych produktów z oferty a także objęcie ich promocją.