Konstruowanie programu lojalnościowego

Rozwiązanie Klub Klienta oferuje szereg możliwości przy wdrażaniu mobilnych programów lojalnościowych. Dzięki elastyczności narzędzia łatwo dostosujesz swój program do specyfiki firmy i swoich klientów.

Wiele programów dla każdej firmy

Aplikacja Klub Klienta Manager umożliwia zarządzanie w jednym miejscu wieloma firmami oraz ich programami lojalnościowymi. Wprowadzenie firmy w aplikacji polega na podaniu określonego zakresu danych firmy, na który składają się przede wszystkim nazwa i krótki opis firmy.

Na potrzeby obsługi programów lojalnościowych dla firmy wprowadzasz informacje o lokalizacjach, w których firma prowadzi sprzedaż. Informacje te pojawią się w aplikacji klienta jako punkty sprzedaży - klient w każdej chwili ma dostęp do listy miejsc, w których może korzystać z programu lojalnościowego firmy.

Każda firma w systemie może mieć zdefiniowanych wiele aktywnych programów lojalnościowych równocześnie. Możliwość taka może być przydatna np. gdy firma prowadzi działalności w różnych branżach - wtedy dla każdej z nich może prowadzić odrębny program.

Program można zdefiniować jako bezterminowy lub ograniczony czasowo. Programy terminowe mogą zostać użyte np. do organizowania sprzedaży promocyjnej powiązanej ze zbieraniem punktów na zniżkę na produkty będące nagrodami w programie. Dzięki temu, że programy firmy mogą być prowadzone równolegle, istnieje możliwość organizowania czasowych promocji niezależnie od stałego programu lojalnościowego oferowanego przez firmę.

Składniki programu lojalnościowego

Aby wprowadzić program lojalnościowy, należy zdefiniować następujące jego składniki:

  • podstawowe informacje o programie, na które składają się: nazwa, opis lub slogan reklamowy, zdjęcie profilowe, ikona i podstawowy kolor; dane te będą używane w aplikacjach mobilnych do identyfikacji wizualnej programu lojalnościowego;
  • budżet programu lojalnościowego wyrażony jako procent ceny końcowej produktu lub usługi, który będzie przeznaczony na obsługę programu;
  • okres aktywności programu;
  • korzyści dla klienta za przystąpienie do programu;
  • definicje punktów za zakupy (przeczytaj Jak dobrze zdefiniować punkty za zakupy);
  • nagrody w programie.