Wymiana danych przez kody QR

Aby umożliwić obsługę programu lojalnościowego, aplikacje Klub Klienta Manager i Klub Klienta muszą wymieniać między sobą informacje. Jeżeli sprzedawca przekazuje klientowi punkty za dokonane zakupy, muszą one trafić do aplikacji klienta. I odwrotnie - jeśli klient realizuje nagrodę w programie, to sprzedawca musi ten fakt potwierdzić.

W ramach rozwiązania Klub Klienta aplikacje wymieniają między sobą dane dzięki zastosowaniu kodów QR. Każda operacja wykonywana w aplikacji “nadawczej” powoduje wygenerowanie i wyświetlenie na ekranie jednorazowego kodu QR, który następnie jest skanowany przez aplikację “odbiorczą” przy wykorzystaniu aparatu fotograficznego smartfona, na którym jest zainstalowana.

Wymiana danych pomiędzy aplikacjami przy użyciu kodów QR jest:

  • szybka - skaner kodów jest dostępny jednym dotknięciem;
  • wygodna - wystarczy nakierować aparat na wygenerowany kod;
  • bezpieczna - kod jest jednorazowy i aktywny przez niedługi czas, potrzebny na jego zeskanowanie; kod jest dezaktywowany natychmiast po jego zeskanowaniu lub po zamknięciu ekranu, na którym był wyświetlany.

W razie potrzeby kod QR może zostać przedłużony np. w celu wysłania klientowi naliczonych punktów e-mailem. Taki przedłużony kod również może być wykorzystany tylko raz, po jego zeskanowaniu będzie już nieaktywny.

Kody QR związane z niektórymi operacjami mogą być aktywne trwale. Dzięki temu jest możliwe np. wydrukowanie kodu zaproszenia do programu lojalnościowego na ulotce reklamowej organizatora programu.

Dodatkową cechą kodów QR generowanych w aplikacjach Klub Klienta Manager i Klub Klienta jest ich specyficzna konstrukcja zawierająca adres internetowy kierujący do pakietu instalacyjnego aplikacji, dla której kod jest przeznaczony. Dzięki temu użytkownik, który nie ma zainstalowanej aplikacji, skanując kod od razu może ją zainstalować, po czym zeskanować ponownie kod już w aplikacji i zrealizować funkcję zaszytą w kodzie.