Aplikacja do zbierania punktów

Klub Klienta to aplikacja mobilna przeznaczona dla klientów uczestniczących w programach lojalnościowych. Dzięki aplikacji klient nie musi mieć żadnych książeczek na pieczątki, plastikowych kart członkowskich itp. Wszystko, co jest potrzebne do uczestnictwa w programie ma w lekkiej aplikacji zainstalowanej na smartfonie, który ma zwykle przy sobie.

Aplikacja ma wszystkie funkcje konieczne do pełnego uczestniczenia w programach lojalnościowych. Klient w każdej chwili może sprawdzić swoje konto punktowe, dowiedzieć się, za jakie zakupy otrzyma punkty. Aplikacja udostępnia katalog nagród, na które można wymienić zgromadzone punkty. Użytkownik ma także dostęp do informacji o organizatorze programu i punktach sprzedaży, w których może dokonać zakupów objętych programem.

Aplikacja jest wyposażona w funkcje umożliwiające interakcję z innymi uczestnikami programu. Użytkownik aplikacji może polecić program lojalnościowy innemu klientowi. Dla klienta interesująca może być funkcja zaproszenia innego użytkownika do współuczestnictwa w programie. W tej opcji uczestnicy zbierają punkty w ramach wspólnego konta. Zebrane wspólnie punkty każdy z uczestników może wymienić na nagrodę. Opcja wspólnego uczestnictwa w programie lojalnościowym sprawdzi się w przypadku korzystania z usług organizatora np. przez współmałżonków. Umożliwia szybsze zbieranie punktów, niż gdyby każdy ze współuczestników robił to indywidualnie.