Aplikacja Klub Klienta Manager

Aplikacja mobilna Klub Klienta Manager stanowi główny element systemu. To w niej wprowadzasz podstawowe dane firmy organizującej program lojalnościowy oraz definiujesz programy lojalnościowe. Możesz w niej obsługiwać wiele firm, a każda z nich może prowadzić równocześnie wiele programów, aplikacja nie narzuca w tym zakresie ograniczeń.

Uruchomienie programu lojalnościowego wymaga wykonania kilku prostych kroków w aplikacji. Dzięki prostej konstrukcji interfejsu i podpowiedziom dawanym przez aplikację jest to proces szybki i intuicyjny. W dalszej części znajdziesz szczegółowe opisy, jak wprowadzić dane o firmie i zdefiniować program. Co istotne, natychmiast po wprowadzeniu informacji o programie jest on gotowy do udostępniania klientom.

Pozostaje tylko poinformować klientów o uruchomionym programie lojalnościowym i zachęcić do zainstalowania na smartfonie aplikacji Klub Klienta.