Przykład 1: Program lojalnościowy w cukierni

Nasza hipotetyczna cukiernia sprzedaje szeroki asortyment ciast, ciastek i słodyczy. Z tego powodu trudno byłoby zdefiniować punkty za zakupy osobno dla każdego produktu albo nawet dla każdej grupy. W takim wypadku najkorzystniej będzie zastosować rozwiązanie najprostsze.

Manager firmy definiując punkty za zakupy wprowadza go z następującymi parametrami:

  • zakup: dowolny zakup;
  • liczba punktów: zależna od kwoty zakupów.

Ustala wybraną wielokrotność kwoty zakupów uprawniającą do przyznania punktów, np. 10 zł oraz liczbę punktów zaproponowaną przez aplikację na podstawie ustalonego budżetu programu. Tak zdefiniowane punkty za zakupy obejmują całość oferty firmy. Po każdych zakupach klienta sprzedawca wprowadza kwotę zakupów i przekazuje odpowiednią liczbę punktów uczestnikowi programu.

Powyższy schemat można rozszerzyć o definicje punktów dla wybranych, konkretnych produktów lub grup produktów. Dzięki temu manager może je wyróżnić w ofercie sklepu - pojawią się one jako osobne pozycje zarówno w panelu sprzedawcy jak i aplikacji klienta. Dodatkowo każdy z nich może zostać objęty promocją stałą lub czasową.