Punkty za zakupy

Definicje punktów za zakupy w ramach programu lojalnościowego określają za jakie zakupy klient otrzymuje punkty i w jakiej wysokości. Punkty mogą zostać określone dla:

 • dowolnego zakupu;
 • dowolnego produktu;
 • dowolnej usługi;
 • konkretnego produktu bądź usługi.

Punkty mogą być dwojakiego rodzaju:

 1. Punkty przypisane do konkretnego zakupu.
  Liczba punktów, które otrzyma klient jest arbitralnie przypisana do zakupionego produktu lub usługi. Ten rodzaj punktów jest odpowiedni dla pojedynczych produktów bądź usług lub ich wąskiej grupy, w ramach której zachodzi niewielka rozpiętość cenowa. Sprzedawca podczas przydzielania punktów za zakupy wprowadza liczbę zakupionych produktów lub usług, klient otrzyma wielokrotność punktów zdefiniowaną w systemie (np. jeśli punkty za zakup produktu zostały ustalone na 100 pkt, to w zależności od liczby zakupionych sztuk produktu klient otrzyma 100 pkt, 200 pkt, 300 pkt itd.).
 2. Punkty zależne od kwoty zakupów.
  Definicja punktów określa liczbę punktów, jaką otrzyma klient za kwotę wydaną na zakup objęty definicją (np. 25 pkt za każde 50 zł wydane na usługę). Podczas przydzielania punktów sprzedawca wprowadza kwotę zakupów a aplikacja wylicza na podstawie definicji liczbę punktów, które otrzyma klient.

Poza określeniem liczby i rodzaju punktów za zakupy definicja obejmuje:

 • nazwę, np. nazwę konkretnej usługi lub grupy produktów;
 • ikonę wybraną z dostępnego zestawu;
 • dodatkowy opis, może np. określać dodatkowe warunki punktowanego zakupu.

Promocje punktowe

Przy definiowaniu punktów za zakupy aplikacja Klub Klienta Manager podpowiada przeliczniki punktowe w oparciu o zdefiniowany budżet programu. Sugerowane wartości przeliczników można oczywiście modyfikować, a ustalając przelicznik wyższy od zaproponowanego o co najmniej 20% spowodujesz, że punkty w aplikacjach mobilnych zostaną oznaczone jako promocja.