Konto sprzedawcy i managera

Aplikacja Klub Klienta Manager może być obsługiwana przez użytkowników o dwóch poziomach uprawnień: managera i sprzedawcy.

Konto managera jest określone dla wprowadzonej firmy. Managerem firmy automatycznie stajesz się wprowadzając nową firmę w aplikacji. Jako manager masz uprawnienia do pełnej kontroli nad danymi wprowadzonej firmy, włączając to punkty sprzedaży. Masz także możliwość definiowania nowych i edycji już wprowadzonych programów lojalnościowych organizowanych przez firmę, której jesteś managerem. Dodatkowo masz dostęp do statystyk firmy i jej programów. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem firmą i programami realizujesz w pulpicie managera w aplikacji.

Konto sprzedawcy umożliwia obsługę programu lojalnościowego w zakresie wszystkich interakcji z klientem. Sprzedawca ma pełny dostęp do panelu sprzedawcy, a na pulpicie managera ma możliwość wyświetlenia informacji i firmie i jej programach, ale bez możliwości ich modyfikacji.

Uprawnienia użytkowników do obu ról są przydzielane dla każdej firmy z osobna. Jako użytkownik aplikacji Klub Klienta Manager możesz więc być np. managerem jednej firmy i sprzedawcą w innej. Uprawnienia są przydzielane użytkownikom przez managera przy wykorzystaniu funkcji aktywuj konto managera i aktywuj konto sprzedawcy, dostępnych w podglądzie danych firmy na pulpicie managera.