Wspólne uczestnictwo w programie

Aplikacja Klub Klienta daje uczestnikom programu lojalnościowego możliwość wspólnego uczestniczenia w programie. Jest to realizowane dzięki dostępnej w aplikacji funkcji zaproszenia do programu. Klienci biorący udział w programie jako współuczestnicy mają wspólne konto punktowe, które jest zasilane punktami za zakupy dokonywane w twojej firmie przez wszystkich uczestników.

Z punktu widzenia współuczestników daje to możliwość szybszego zbierania punktów i wcześniejszego zdobycia nagród. Dla ciebie nie wiąże się to jednak z dodatkowym obciążeniem, ponieważ szybszy przyrost punktów na wspólnym koncie uczestników wynika ze zwiększonej liczby zakupów dokonywanych przez wszystkich klientów współuczestniczących w twoim programie.