Korzyści powitalne zachętą do polecania programu

Ustalając w ramach swojego programu lojalnościowego korzyści powitalne nie tylko podnosisz jego atrakcyjność. Mogą one stanowić atrakcyjną zachętę do polecania programu przez uczestników a tym samym przyczyniać się do rozpowszechniania go wśród klientów twojej firmy a także wśród potencjalnych, przyszłych klientów.

Punkty powitalne

Definiując w ramach programu lojalnościowego punkty powitalne sprawiasz, że każdy nowy klient rozpoczyna uczestnictwo z ustaloną przez ciebie liczbą punktów. Liczba punktów na start nie powinna być zbyt duża, ponieważ powodowałoby to wzrost kosztów pozyskania klienta. Punkty te mają stanowić zachętę do zbierania dalszych punktów, a to jest możliwe przez robienie zakupów w twojej firmie. Kalkulując liczbę punktów powitalnych warto mieć na uwadze, że 10 pkt stanowi równowartość 1 zł.

Nagroda powitalna

Jako zachętę dla klienta przystępującego do programu lojalnościowego możesz ustalić nagrodę powitalną. Podobnie jak w przypadku punktów powitalnych nagroda nie powinna być zbyt wartościowa, aby niepotrzebnie nie podnosić kosztów obsługi programu lojalnościowego.

W przypadku nagród istnieje jednak pewien wyjątek, który ma zastosowanie zwłaszcza do usług lub produktów z dużą marżą sprzedażową. W takim wypadku definiując nagrodę jako zniżkę kwotową lub procentową nie musisz ponosić kosztów przyznania nagrody, a jedynie rezygnujesz z części marży. Nominalna wartość korzyści dla klienta może być przy tym znaczna, co może stanowić skuteczną zachętę do odwiedzenia twojej firmy i zostanie jej klientem korzystającym z szerszej części oferty.

Punkty za polecenie

To mechanizm, który pozwala na nagradzanie klientów, którzy są już uczestnikami programu lojalnościowego, choć jest związany z przystąpieniem do programu nowych klientów. Decydując się na zastosowanie tego mechanizmu nagradzasz klienta za polecenie twojego programu ustaloną liczbą punktów. Stanowi to motywację dla uczestników programu do polecania programu nowym użytkownikom i zwiększania grona klientów twojej firmy.

Chociaż stosowanie mechanizmu punktów za polecenie wymaga nagradzania polecającego uczestnika punktami, nie musisz się obawiać niekontrolowanego wzrostu kosztów wynikających ze znacznego przyrostu liczby uczestników. Warunkiem przyznania punktów za polecenie jest bowiem dokonanie punktowanego zakupu przez nowego klienta. Punkty za polecenie przyznajesz więc dopiero w momencie, gdy osiągasz przychód z tej sprzedaży i to z tego przychodu finansujesz punkty dla polecającego. Biorąc to pod uwagę, przy odpowiedniej kalkulacji punktów za polecenie, może to być bardzo skutecznym sposobem zaangażowania klientów w promocję twojej firmy.