Kontakt z uczestnikami programu lojalnościowego

Ten tekst przeczytasz w 3 min

Kontakt z uczestnikami programu lojalnościowego

Mobilny program lojalnościowy wdrożony w systemie Klub Klienta daje teraz możliwość wysyłki wiadomości do wszystkich zarejestrowanych uczestników twojego programu lojalnościowego.

Jedną z najistotniejszych zalet wdrożenia programu lojalnościowego jest możliwość nawiązania kontaktu z jego uczestnikami. Oczywiście nie każda formuła programu daje w tym zakresie takie możliwości. Aby było to możliwe, można zastosować następujące opcje:

Drukowany formularz rejestracyjny

Klient firmy podczas rejestracji wypełnia formularz, w którym podaje swoje dane, np. nr telefonu lub adres e-mail. Aby procedura ta była zgodna z wymogami RODO, należy zamieścić na formularzu informację, że dane to zostaną wykorzystane do działań marketingowych. Klienta wypełniając formularz oświadcza, że zapoznał się z tą informacją i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości od organizatora programu lojalnościowego.

Zaletą tego rozwiązania jest prostota oraz natychmiastowość uzyskania zgód klienta na kontakt w momencie do przystąpienia klienta do programu. Wadą jest natomiast konieczność wprowadzenia danych klienta do systemu umożliwiającego wysyłki informacji do uczestników.

Przekazanie klientowi informacji o możliwości subskrypcji newslettera

Klient zapisuje się do subskrypcji podając swój adres e-mail na stronie internetowej organizatora programu lojalnościowego. Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć automatyzację procesu zbierania danych klientów, natomiast wadą jest rozdzielenie momentów rejestracji w programie i zapisania się do subskrypcji. Może to skutkować tym, że stosunkowo niewielka część uczestników programu zapisze się do newslettera, i cel w postaci uzyskania możliwości kontaktu z klientami nie zostanie osiągnięty.

Internetowy formularz rejestracji

Formularz na stronie internetowej może przewidywać podanie przez klienta w czasie rejestracji podobnych danych, jak w wersji drukowanej. W porównaniu z rejestracją uczestnika na drukowanym formularzu uzyskujemy pełną automatyzację procesu rejestracji. Jeśli przystąpienie do programu będzie wymagało wyrażenia zgody na kontakt, to jednocześnie osiągamy rezultat w postaci bazy kontaktów do klientów.

Mobilny program lojalnościowy

Program lojalnościowy obsługiwany z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ma w zakresie kontaktu z uczestnikami szersze możliwości. Formuła programu może zakładać konieczność podania danych kontaktowych w momencie przystępowania do programu, podobnie jak w poprzednio przedstawionych formułach. Ale już sama obecność aplikacji, którą na swoim smartfonie mają zainstalowaną uczestnicy, daje większe możliwości. W aplikacji mogą być prezentowane aktualne informacje dotyczące programu lojalnościowego, nowe oferty, informacje o promocjach itp. Co więcej, wykorzystanie aplikacji mobilnej do obsługi programu lojalnościowego umożliwia kontakt z uczestnikami nawet bez konieczności zbierania od nich danych kontaktowych.

System Klub Klienta, jako rozwiązanie oparte na mobilnej aplikacji lojalnościowej, umożliwia stały kontakt z klientami przez fakt, że każda modyfikacja w ramach programu (np. nowe nagrody) są widoczne w aplikacjach klientów.

Teraz organizator programu lojalnościowego w systemie Klub Klienta ma do dyspozycji dodatkową możliwość. Korzystając z funkcji aplikacji Klub Klienta Manager organizator może wysłać do wszystkich uczestników wiadomość typu Push dotyczącą programu lojalnościowego. Wiadomości te pojawiają się na urządzeniach uczestników programu bez konieczności uruchamiania aplikacji lojalnościowej. Narzędzie to z powodzeniem można wykorzystać do informowania klientów o promocjach, akcjach sezonowych firmy, nowych ofertach albo po prostu do wysłania życzeń świątecznych.