Rozszerzenia funkcjonalne

W ramach rozszerzeń system Klub Klienta oferuje dodatkowe funkcje, które zwiększają możliwości narzędzia w różnych obszarach:

  1. Dodatkowe funkcje w aplikacji mobilnej klienta Klub Klienta
  2. Dodatkowe funkcje dostępne w aplikacji Klub Klienta Manager
  3. Dodatkowe funkcje panelu managera dostępnego w serwisie WWW

Aktualnie są dostępne następujące rozszerzenia:

  • Rozszerzone statystyki (panel managera)
  • Moduł automatycznego premiowania po wystawieniu firmie opinii w Google (aplikacja Klub Klienta)
  • Dodatkowe, dedykowane funkcje, jak np. funkcja sprawdzenia historii serwisowej przez klienta serwisu samochodowego (aplikacja Klub Klienta)

Planujemy sukcesywne powiększanie liczby dostępnych rozszerzeń.